Phòng Đào tạo hướng dẫn cách xem thời khóa biểu và đăng ký môn học cho sinh viên như sau:

I. Đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng

1. Xem thời khóa biểu thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Nhập địa chỉ: http://nute.edu.vn vào trình duyệt

Internet Explorer .

- Bước 2: Chọn vào biểu tượng ‘Đăng ký học tín chỉ’.

- Bước 3: Sinh viên nhập tên người dùng và mật khẩu (Chính là mã sinh viên) rồi bấm vào ‘Đăng nhập’.

- Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ yêu cầu sinh viên đổi mật khẩu. Sau khi nhập xong nhấn vào nút ‘Đổi mật khẩu’.

- Bước 5: Sinh viên nhấn vào ‘Đăng ký học’ => ‘Kết quả đăng ký học’ để xem lịch học hoặc xuất ra file exel để in ra lịch học của mình.
    
 

2. Đăng ký môn học: Áp dụng từ học kỳ II năm học 2014-2015. Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký học tại http://nute.edu.vn => ‘Đào tạo’ => Thời khóa biểu - HD đăng ký học trực tuyến => Hướng dẫn đăng ký học trực tuyến.

II. Đối với sinh viên học Cao đẳng nghề:
Xem lịch học của mình tại Website Nhà trường:  http://nute.edu.vn => ‘THỜI KHÓA BIỂU’ => Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 (các lớp CĐN).
            * Chú ý: Sinh viên thường xuyên cập nhật Lịch học của mình vào thứ 7 hàng tuần.

Phản hồi về bài viết “Hướng dẫn cách xem thời khóa biểu trực tuyến qua mạng Internet”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: