Phòng Công tác HSSV, nhà B3 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định.
Tel : 0228.3640862; Email : phongcthssv.skn@moet.edu.vn

Email cá nhân:

STT

Họ và tên

Chức danh

Email

  1.  

Nguyễn Lương Kiên

Giảng viên, Trưởng phòng

nguyenluongkien@yahoo.com

  1.  

Trần Tuấn Anh

Nhân viên

trantuananh.dhspktnd@gmail.com

  1.  

Trần Xuân Bao

Giáo viên

hungbao2006@gmail.com

  1.  

Nguyễn Hải Long

Cán sự

hailongnd@gmail.com

  1.  

Phùng Ngọc Quý

Chuyên viên

phungngocquy@gmail.com

  1.  

Ngô Nhật Thành

Chuyên viên

nhatthanh36@gmail.com

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804