- Giải nhì Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh TP Nam Định.

- Giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh Tỉnh Nam Định.

- Giải ba Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc 

- Giải ba Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quốc

- Giải nữ tuyên truyền viên trẻ xuất sắc tại Hội thi "Đội tuyên truyền viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh" toàn quốc 

- Giải ba Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " (do Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Nam Định tổ chức) 

- Giải ba cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (do Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức).

Tập thể Khoa Lý luận chính trị

Giảng viên Khoa Lý luận chính trị đạt giải Ba của
Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"