Khoa Lý luận chính trị tiền thân là Bộ môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là đơn vị trực thuộc Trường, được thành lập theo quyết định số 388/QĐ - LĐTBXH ngày 01/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

            Hiện nay, Khoa có 09 cán bộ giảng dạy, đều có trình độ thạc sĩ, được đào tạo đúng chuyên ngành tại các Trường Đại học có uy tín trong nước về Khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

            Khoa được Ban Giám hiệu phân công quản lý chuyên môn và giảng dạy các Học phần: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật đại cương, Luật Kinh tế, Chính trị, Pháp luật.

            Trong quá trình phát triển, cán bộ giảng viên của Khoa luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều thành tích, được các cấp, ngành khen thưởng, biểu dương. Cụ thể:

- Giải nhì Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh, TP Nam Định

- Giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tỉnh Nam Định
- Giải ba Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc 

- Giải ba Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quốc

- Giải nữ tuyên truyền viên trẻ xuất sắc tại Hội thi "Đội tuyên truyền viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh" toàn quốc 

- Giải ba Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " (do Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Nam Định tổ chức) 

- Giải ba cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (do Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức).

 

Giảng viên Khoa Lý luận chính trị đạt giải Ba của
Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"