Khoa Lý luận chính trị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định

Tel : 03503.636.056 

Email: bomonllct.skn@moet.edu.vn