Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 

Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định 

Tel : 0228.3. 63 60 56 

Email : Bomonllct.skn@moet.edu.vn

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?