Khoa Lý luận chính trị, tiền thân là Bộ môn Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những năm qua khoa Lý luận chính trị đã đạt được nhiều thành tích như:

 - Giải nhì Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh TP Nam Định.

 - Giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh Tỉnh Nam Định.
 - Giải ba Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc 

 - Giải ba Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quốc

 - Giải nữ tuyên truyền viên trẻ xuất sắc tại Hội thi "Đội tuyên truyền viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh" toàn quốc 

- Giải ba Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " (do Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Nam Định tổ chức)