Tên đề tài luận văn

Nghiên cứu công nghệ hàn ma sát khuấy ứng dụng hàn giáp mối nhôm A1100

Họ và tên học viên

Vũ Thị Thanh Ga

Cán bộ hướng dẫn luận văn

TS. Vũ Văn Ba

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết

Cùng chuyên mục