Tên đề tài luận văn

Nghiên cứu giải pháp sử dụng đồ gá dụng cụ cắt khi tiện định hình để nâng cao hiệu quả sử dụng máy và giảng dạy ở các cở sở giáo dục nghề nghiệp

Họ và tên học viên

Nông Trần Định

Cán bộ hướng dẫn luận văn

TS. Trần Văn Khiêm

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết

Cùng chuyên mục

Phản hồi về bài viết “Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu giải pháp sử dụng đồ gá dụng cụ cắt khi tiện định hình để nâng cao hiệu quả sử dụng máy và giảng dạy ở các cở sở giáo dục nghề nghiệp”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: