Tác giả: Phạm Quang Huy, Vũ Trọng Luật, Lê Thị Hồng Nhung

NXB: Thanh niên

Năm XB: 2018

Đây là cuốn sách hướng dẫn các giáo viên, học sinh khai thác và sử dụng các phần mềm điện toán làm công cụ hỗ trợ góp phần đổi mới việc dạy và học. Cuốn sách được chia làm 2 phần:

Phần 1: Khai thác, ứng dụng adobe flash trong dạy học số và truyền thông

Phần 1 là trọng tâm của chuyên đề gồm 10 bài tập hướng dẫn bạn đọc lập trình ActionScript trong Flash để soạn bài giảng tương tác.

Bài tập 1: Mô hình kim phun

Bài tập 2: Làm hình nền chạy liên tục

Bài tập 3: Bảng tuần hoàn

Bài tập 4: Chuyển đổi File .SWF SANG .FLA

Bài tập 5: Trắc nghiệm giao thông

Bài tập 6: Tạo Album

Bài tập 7: Thiết kế giao diện trang chủ                          

Bài tập 8: Tạo giao diện nhạc

Bài tập 9: Tạo liên kết trang

Bài tập 10: Bài giảng nuôi dế

Phần 2: Khai thác, ứng dụng VBA trong dạy học số và truyền thông

Bài tập 11: Lập trình VBA

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804