Tác giả: Trần Văn Địch

NXB: Khoa học và kỹ thuật

Năm XB: 2009

Phần lớn các chi tiết máy từ các vật liệu khác nhau đều được tạo hình bằng các phương pháp gia công cơ là gia công bằng cắt gọt, đặc biệt trong những trường hợp khi cần có chi tiết với độ chính xác cao và độ nhám bề mặt thấp. Để phương pháp gia công cơ đạt năng suất cao, giá thành hạ và chất lượng đạt yêu cầu cần phải biết những qui luật cơ bản của quá trình cắt gọt, trên cơ sở đó có thể điều khiển được những hiện tượng xảy ra trong vùng cắt và lựa chọn được thông số công nghệ tối ưu.

Gia công bằng cắt gọt có tính vạn năng và tính linh hoạt cao hơn so với các phương pháp tạo hình khác, đặc biệt là trong sản xuất đơn chiếc và hàng loạt nhỏ.

Những qui luật cơ bản của quá trình cắt gọt được xếp vào nội dung của môn học “Nguyên lý cắt kim loại”. Chính vì vậy, tác giả biên soạn cuốn sách này dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên cơ khí ở các trường kỹ thuật. Cuốn sách còn được dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư chế tạo máy ở các cơ sở sản xuất khi thiết kế qui trình công nghệ gia công cơ các chi tiết máy.

Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau đây:

  1. Vật liệu dụng cụ cắt
  2. Các thông số hình học của quá trình cắt
  3. Cơ sở vật lý của quá trình cắt
  4. Đặc điểm của các nguyên công cắt gọt (tiện, bào, phay, khoan, khoét, doa, cắt ren, chuốt, cắt răng, mài,…)
  5. Phương pháp tối ưu hóa quá trình cắt gọt
  6. Các phương pháp gia công đặc biệt

          Nội dung của các phần được viết theo một trình tự quan hệ logic, dễ hiểu và dễ ứng dụng khi tính toán thực tế. Xin trân trọng giới thiệu!