Danh mục sách mới bổ sung năm 2016 [188]

Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo danh mục sách mới bổ sung năm 2016 cụ thể như sau:

    Thông tin nội bộ

    Ngày 15/9/2017, được sự nhất trí của BCH Công đoàn Nhà trường, Công đoàn bộ phận Trung tâm Thông tin - Thư viện đã tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Đình Mạnh đại diện BCH Công đoàn Nhà trường cùng toàn thể công đoàn viên của Trung tâm.

    Giới thiệu sách mới

    Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo danh mục sách mới bổ sung năm 2016 cụ thể như sau: