GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CNC [513]

Công nghệ CNC (Computer Numerical Control) là một trong những môn học lý thuyết chuyên môn có vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy. Nhóm tác giả đã tham khảo, sử dụng các tài liệu và giáo trình của các trường đại học có đào tạo lĩnh vực kỹ thuật cơ khí nhằm đáp ứng mục tiêu và nội dung Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy đang thực hiện tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Thư viện NUTE

Giới thiệu sách

Ngày nay sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là công nghệ kỹ thuật điện tử đã mang lại nhiều thay đổi to lớn và sâu sắc trong đời sống, trở thành công cụ quan trọng của cuộc cách mạng kỹ thuật ở trình độ cao.

Tài liệu nội bộ