THỰC HÀNH MICROSOFT WORD, EXCEL, POWERPOINT 2016 BẰNG CÁC TUYỆT CHIÊU [212]

Cuốn sách sẽ đáp ứng được nhu cầu bạn đọc tự học chương trình Word, Excel, Powerpoint 2016 đạt được hiệu quả nhất. Xin trân trọng giới thiệu!

    Giới thiệu sách

    Những câu hỏi và đáp án trong môn vật liệu học là một cuốn sách hướng dẫn bao gồm sáu chương bổ sung cho nhau, có những bài kiểm tra dạng câu hỏi về các phần khác nhau của môn vật liệu học. Mỗi phần được bắt đầu bằng những kiến thức về từng lĩnh vực của vật liệu học, nhưng cần lưu ý rằng các dữ liệu này chỉ dành cho mục đích tham khảo chứ không phải để thay thế sách giáo khoa.

    Tài liệu nội bộ

    1
    Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804