KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ HIỆN ĐẠI - SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ Ô TÔ [126]

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định giới thiệu cùng bạn đọc và các em sinh viên cuốn sách "KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ HIỆN ĐẠI - SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ Ô TÔ" của các tác giả Chu Mậu Kiệt, Vỹ Song, Lưu Đức Thắng

Tin tức

Bạn đọc muốn khai thác và sử dụng phòng đọc Internet của Thư viện phải xuất trình Thẻ sinh viên và Phiếu yêu cầu cho cán bộ Thư viện. (Phiếu yêu cầu liên hệ với Cán bộ thư viện).

Giới thiệu sách

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định giới thiệu cùng bạn đọc và các em sinh viên cuốn sách "KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ HIỆN ĐẠI - SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ Ô TÔ" của các tác giả Chu Mậu Kiệt, Vỹ Song, Lưu Đức Thắng

Tài liệu nội bộ

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804