Tác giả: Phạm Quang Hiển, Phạm Quang Huy

NXB: Thanh niên

Năm XB: 2017

Khi nói đến thiết kế mẫu, logo, quảng cáo và mỹ thuật công nghiệp thì mọi người nghĩ đến chương trình CorelDraw là một trong những chương trình vẽ vector rất phổ biến tại Việt Nam. Với CorelDraw phiên bản 17 và 18, bạn có trong tay những công cụ và lệnh hữu hiệu dùng thiết kế mẫu sản phẩm nhanh và dễ.

Cuốn sách trình bày chủ yếu là thực hành, người học sẽ thực hành với CorelDraw qua 15 bài tập:

Bài tập 1: Vẽ biểu tượng thể thao

Bài tập 2: Vẽ logo echip

Bài tập 3: Vẽ logo tủ sách Hala

Bài tập 4: Vẽ huân chương

Bài tập 5: Vẽ cây búa

Bài tập 6: Vẽ thanh liên kết trang web

Bài tập 7: Vẽ chai dầu gội

Bài tập 8: Vẽ đồng hồ treo tường

Bài tập 9: Vẽ lọ nước hoa

Bài tập 10: Vẽ điện thoại di động

Bài tập 11: Vẽ bình nhớt

Bài tập 12: Vẽ mẫu quảng cáo thông tin

Bài tập 13: Vẽ Bluetooth

Bài tập 14: Vẽ cuộn phim

Bài tập 15: Vẽ long - phụng

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804