inderal

inderal homieinex.com
TT Tên đề tài Chủ nhiệm
đề tài
Thành viên Thời gian
1 Ứng dụng Multimedia trong dạy học tại Trường ĐH SPKT NĐ TS. Trần Văn Khiêm Nguyễn Thế Mạnh
Mạc Văn Tiến
Phùng Đình Thám
Trần Văn Hào
Đặng Quyết Thắng
Lê Văn Tiến
Phạm Xuân Thu
Nguyễn Ngọc Hùng
2006
2 Xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học sư phạm kỹ thuật giai đoạn đến 2020 TS Phan Sỹ Nghĩa ThS Nguyễn Thế Mạnh
ThS Trần Văn Khiêm
TS Hà Xuân Hùng
PGS TS Thái Bá Cần
Ths. Đoàn Tuấn Nam
TS Nguyễn Ngọc Hùng
2010
3 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phay CNC dùng cho đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề TS. Trần Văn Khiêm Trần Xuân Thảnh
Phan Sỹ Nghĩa
Lê Văn Tiến
Trần Văn Biên
2011
4 Nâng cao hiệu quả sử dụng và chất lượng phòng thực hành nghề trong các trường SPKT nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn đối với một số nghề TS. Hà Xuân Hùng ThS. Trần Hiếu
TS. Phan Sỹ Nghĩa
ThS. Nguyễn Thế Mạnh
ThS. Vũ Văn Ba
2011
5 Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong trường sư phạm kỹ thuật TS. Hà Xuân Hùng ThS. Đinh Gia Huân
TS. Nguyễn Ngọc Hùng
ThS. Vũ Văn Lợi
ThS. Trần Trung Kiên
2013
6 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ đào tạo thực hành và thí nghiệm hệ thống điện động cơ phục vụ đào tạo nghề Công nghệ Ô tô trong các cơ sở dạy nghề TS. Phan Sỹ Nghĩa TS. Nguyễn Ngọc Hùng
ThS. Trần Hiếu
ThS. Bùi Đức Phương
KS. Vũ Văn Đạt
2014
7 Nghiên cứu chế tạo máy hàn nguội áp lực TS. Vũ Ngọc Thương TS. Nguyễn Ngọc Hùng
ThS. Trần Hiếu
ThS. Bùi Đức Phương
KS. Vũ Văn Đạt
2015
8 Thiết kế, chế tạo máy xung CNC phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định TS. Trần Văn Khiêm ThS. Trần Quang Huy
PGS.TS. Hoàng Vĩnh Sinh
ThS. Trần Công Chính
ThS. Trần Văn Biên
TS. Trần Xuân Thảnh
ThS. Lê Văn Tiến
2017

Phản hồi về bài viết “Danh mục các đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thuộc lĩnh vực Cơ khí”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: