lamictal

lamictal kk-vine.at

Giới thiệu chung

Khoa Cơ khí - trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định được hình thành ngay từ giai đoạn đầu thành lập trường. Đến nay, trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Khoa đã đào tạo ra hàng ngàn giáo viên dạy nghề, kỹ sư, cử nhân và công nhân bậc cao thuộc 3 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ Hàn) và 3 nghề: Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại và Hàn; nguồn nhân lực này đang làm việc hiệu quả trong nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội trên khắp mọi miền tổ quốc.  

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

  • Ban lãnh đạo khoa

Phó trưởng khoa: TS. Vũ Văn Ba

Liên hệ ĐTCQ: 0228 3636050; DĐ: 0915562256; Email: vuba24@gmail.com

  • Đội ngũ cán bộ giảng dạy:

Đội ngũ Giảng viên trong khoa Hiện tại là 41 người trong đó có 05 Tiến sỹ chiếm 12%, 34 thạc sỹ chiếm 83% (05 Giảng viên đang làm nghiên cứu sinh) và 2 kỹ sư. Hầu hết giảng viên đều có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo tại các trường, viện nghiên cứu danh tiêng trong nước như: Đại học Bách khoa hà nội, Học viện kỹ thuật quân sự và đào tạo ở nước ngoài như: Pháp, Mỹ, Liên bang Nga, Hàn quốc.

  • Bộ môn trực thuộc

Bộ môn Cơ khí chế tạo máy

Phó trưởng bộ môn: ThS. Trần Quang Huy - Phụ trách bộ môn

Liên hệ DĐ: 0985367665; Email:quanghuy511@gmail.com

Phó trưởng bộ môn: TS. Mai Văn Hồng

Liên hệ DĐ: 0914825705

Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hồng Thanh - Phụ trách bộ môn

Liên hệ DĐ: 0942283232; 

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Mạnh Chất

Liên hệ DĐ: 0912137726; Email:

Bộ môn Cơ khí Động lực

Phó trưởng bộ môn - Phụ trách bộ môn: ThS. Nguyễn Trung Kiên

Liên hệ 0978.055.921; Email: kien.nguyentrungspkt@gmail.com

Phó trưởng bộ môn: ThS. Trần Thanh Tâm

Liên hệ DĐ: 0945983609; Email: dungtrangtam@gmail.com

  • Các tổ chức đoàn thể:

Tổ chức Đảng:

Tổ chức Công Đoàn:

Đoàn thanh niên-Hội sinh viên:

 

Chuyên ngành và trình độ đào tạo

Trình độ thạc sĩ: Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

            Trình độ đại học, cao đẳng:

Đào tạo Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng và Cao đẳng liên thông với các chuyên ngành:

Trình độ cao đẳng nghề:

Đào tạo các nghề:

  • Cắt gọt kim loại
  • Hàn
  • Công nghệ ô tô

Đào tạo ngắn hạn:

Cơ sở vật chất

            Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo các chuyên ngành Cơ khí gồm có 40 phòng thí nghiệm, xưởng thực hành với các trang thiết bị bị đồng bộ, hiện đại:

Các hoạt động

            Nghiên cứu khoa học

            Hoạt động Đoàn thanh niên-Hội Sinh viên

Hoạt động Công Đoàn

Hướng phát triển

Để phù hợp với xu hướng tất yếu của giáo dục trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, đáp ứng nhu cầu xã hội, Khoa Cơ khí đã đề ra các mục tiêu cụ thể để phát triển nguồn nhân lực cho các năm tới: 

- Tiếp tục gửi các giảng viên đi tu nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề;

- Đổi mới phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ; 

- Đổi mới, cập nhật chương trình đào tạo theo hướng tiếp cập trình độ của khu vực và thế giới;

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên;

- Tổ chức khai thác hiệu quả trang thiết bị được thụ hưởng từ các dự án (KFW-CHLB ĐỨC,…) và trang bị đầu tư hàng năm.

Địa chỉ liên hệ

Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 
Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định 
Tel : 0228.3636 050 
Email : 
khoack.skn@moet.edu.vn