1. Ngành, nghề, trình độ đào tạo và chương trình đào tạo:

            - Trình độ thạc sĩ: Kỹ thuật cơ khí (chương trình đào tạo)

            - Trình độ đại học:

+ Đại học Sư phạm kỹ thuật (4,5 năm) (chương trình đào tạo)

+ Đại học Công nghệ (4,0 năm) (chương trình đào tạo)

            - Trình độ cao đẳng kỹ thuật: Công nghệ Chế tạo máy (3 năm) (chương trình đào tạo)

            - Trình độ cao đẳng nghề: Cắt gọt kim loại (3 năm) (chương trình đào tạo)

2. Vị trí việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

2.1. Vị trí việc làm của sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học

- Cán bộ giảng dạy, quản lý trong các trường ĐH Kỹ thuật, Cao đẳng kỹ thuật, trung cấp nghề và dạy công nghệ trong các trường phổ thông,

- Cán bộ Quản lý điều hành Sản xuất trong các tập đoàn, các tổng công ty, doanh nghiệp sản xuất, chế tạo, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí; cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở nghiên cứu về cơ khí.

- Cán bộ kỹ thuật thiết kế, xây dựng quy trình công nghệ chế tạo và đảm bảo chất lượng sản phẩm, máy móc thiết bị, dụng cụ cơ khí,… tại các công ty, doanh nghiệp,…

- Chuyên viện kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng, thiết kế và phát triển các sản phẩm và thiết bị cơ khí; chuyển giao công nghệ, tư vấn thiết kế,… tại các công ty, doanh nghiệp, dự án, viện nghiên cứu,…

- Trực tiếp vận hành gia công các sản phẩm cơ khí trên các thiết bị gia công truyền thống và tiên tiến như: Máy tiện vạn năng, tiện CNC, phay CNC, cắt dây CNC, xung định hình CNC,… trong các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,..

            - Giám đốc công ty, chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…;

2.2. Vị trí việc làm của sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng

- Cán bộ giảng dạy, quản lý trong các trường trung cấp nghề và dạy công nghệ trong các trường phổ thông,

- Cán bộ Quản lý điều hành Sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí;

- Cán bộ kỹ thuật thiết kế, xây dựng quy trình công nghệ chế tạo và đảm bảo chất lượng sản phẩm, máy móc thiết bị, dụng cụ cơ khí,… tại các công ty, doanh nghiệp,…

- Chuyên viện kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng, thiết kế và phát triển các sản phẩm và thiết bị cơ khí; chuyển giao công nghệ, tư vấn thiết kế,… tại các công ty, doanh nghiệp;

- Trực tiếp vận hành gia công các sản phẩm cơ khí trên các thiết bị gia công truyền thống và tiên tiến như: Máy tiện vạn năng, tiện CNC, phay CNC, cắt dây CNC, xung định hình CNC,… trong các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,..

            - Giám đốc công ty, chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…;

Phản hồi về bài viết “NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: