abortion pill nj cost

cost of abortion pill avonotakaronetwork.co.nz
Đề tài nghiên cứu khoa học

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Mã số

Cấp

Chế tạo sa bàn hệ thống đánh lửa
điện tử điều khiển theo chương trình dùng trên ô tô hiện đại

Lê Văn Liêm

 

Trường

Nâng cấp máy hàn điện xoay chiều

Nguyễn Trọng Điền

 

Trường

ứng dụng multimedia vào một số môn học chuyên môn ngành cơ khí chế tạo máy ở Khoa Cơ khí trường ĐH SPKTNĐ

Lê Văn Tiến

 

Trường

Xây dựng định mức vật tư thực tập các ngành, nghề đào tạo tại khoa Cơ khí, trường ĐH SPKT NĐ

Lê Văn Liêm

CK2007-01-01

Trường

Nghiên cứu, thiết kế Postprocessor
 để lập trình cho máy phay Armoni trên cơ sở phần mềm CAD/CAM-Pro?Engineer

ThS. Trần Xuân Thảnh

KC2009-01-01

Trường

Nghiên cứu ảnh h­ởng của điện áp hồ quang đến hình dáng và kích th­ớc đ­ờng hàn lót khi hàn leo giáp mối một phía ứng dụng trong hàn ghép nối tổng đoạn vỏ tàu thủy bằng công nghệ hàn FCAW tự động

ThS. Vũ Văn Ba

KC2009-01-04

Trường

Thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra chẩn đoán hư hỏng hệ thống điều khiển tự động động cơ ô tô

KS. Nguyễn Trung Kiên

KC2010-01-02

Trường

Nghiên cứu, thiết kế máy phay CNC ảo trên cơ sở máy phay Armoni

ThS. Trần Xuân Thảnh

KC2010-01-01

Trường

Ứng dụng các công cụ mô hình hoá mô phỏng và điều khiển để khảo sát động học và động lực học cơ hệ trong mô trường thực tại ảo

ThS. Trần Xuân Thảnh

KC2011-01-01

Trường