viagra weed and alcohol

viagra and weed blog.dealadvisor.ro

Giáo trình, tập bài giảng biên soạn

TT

Giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo

Ban biên soạn

1 Giáo trình Máy cắt kim loại TS. Trần Văn Khiêm

2

Giáo trình Môđun Hàn điện cơ bản

ThS. Hoàng Trọng ánh
KS. Nguyễn Thị Mỵ

3

Giáo trình Mô đun Hàn TIG/MIG/MAG

TS. Nguyễn Ngọc Hùng
KS. Nguyễn Hồng Thanh

4

Giáo trình Thực hành cơ bản hàn hơi và cắt kim loại

ThS. Vũ Ngọc Thương
TS. Nguyễn Ngọc Hùng

 

TT

Giáo trình, tập BG, 
tài liệu TK

Chủ biên

Thành viên

1

Giáo trình Hàn khí

ThS. Hoàng Trọng Ánh

ThS. Nguyễn Hồng Thanh

2

Giáo trình Hàn ống chất lượng cao

ThS. Vũ Văn Ba

KS. Vũ Văn Đạt

3

Giáo trình thực hành Module hàn điện trở

ThS. Nguyễn Hồng Thanh

ThS. Nguyễn Hồng Thanh 
TS. Nguyễn Ngọc Hùng

4

Giáo trình thực hành Module tiện ren tam giác

ThS. Lê Văn Tiến

ThS. Lê Văn Tiến
TS. Nguyễn Ngọc Hùng

5

Tập bài giảng Kết cấu hàn

TS. Hà Xuân Hùng

ThS. Hoàng Trọng Ánh
ThS. Nguyễn Hồng Thanh

6

Tập bài giảng Kỹ thuật nhiệt

ThS. Nguyễn Hữu Duyên

ThS. Trần Văn Anh

7

Tập bài giảng Nguyên lý động cơ đốt trong

ThS. Trần Văn Anh

ThS. Trần Quốc Đảng

8

Tập bài giảng Thiết bị hàn

ThS. Nguyễn Trọng Điền

ThS. Vũ Văn Ba
KS. Vũ Văn Đạt
KS. Cao Thị Hằng

9

Tập bài giảng Thực hành động cơ 2

ThS. Trần Quốc Đảng

Trần Tuấn Anh

10

Tập bài giảng Kỹ thuật nhiệt lạnh

ThS. Trịnh Công Chính

KS. Hoàng Mai Hồng
KS. Nguyễn Thị Hoa

 

STT

Phân loại

Tên Giáo trình, tập bài giảng

Ban biên soạn

1

Giáo trình

Nguyên lý cắt kim loại

TS. Trần Văn Khiêm – Chủ biên

ThS. Lê Văn Tiến – Thành viên

2

Tập bài giảng

Công nghệ hàn áp lực

TS. Nguyễn Ngọc Hùng – Chủ biên

ThS. Bùi Thị Tuyết Nhung  – Thành viên

KS. Cao Thị Hằng – Thành viên

3

Tập bài giảng

Cơ học 1

ThS. Bùi Đức Phương – Chủ biên

ThS. Ngô Mạnh Hà – Thành viên

4

Tập bài giảng

Tự động hóa quá trình sản xuất hàn

ThS. Nguyễn Thị Mỵ – Chủ biên

KS. Nguyễn Công Trường – Thành viên

5

Tập bài giảng

Vật liệu hàn

ThS. Bùi Thị Tuyết Nhung – Chủ biên

TS. Nguyễn Ngọc Hùng – Thành viên
KS. Cao Thị Hằng – Thành viên

6

Tập bài giảng

Vật liệu kỹ thuật 1

ThS. Nguyễn Mạnh Chất – Chủ biên

KS. Vũ Văn Khánh – Thành viên

7

Tập bài giảng

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

ThS. Lê Thanh – Chủ biên

ThS. Nguyễn Mạnh Chất – Thành viên

8

Tập bài giảng

Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong

ThS. Trần Văn Anh – Chủ biên

9

Tập bài giảng

Kết cấu và tính toán ô tô

ThS. Trần Quốc Đảng – Chủ biên

KS. Nguyễn Trung Kiên – Thành viên

10

Tập bài giảng

Máy điều khiển số và rô bốt công nghiệp

ThS. Lê Văn Tiến – Chủ biên

KS. Hoàng Thị Diệu – Thành viên

11

Tập bài giảng

Thiết bị tiện nghi ô tô

ThS. Trần Thanh Tâm – Chủ biên

ThS. Trần Quốc Đảng – Thành viên
KS. Trịnh Xuân Phong – Thành viên

12

Tập bài giảng

Ứng dụng CAD/CAM/CNC trong hàn robot

ThS. Hoàng Trọng Ánh – Chủ biên

ThS. Vũ Văn Ba – Thành viên
ThS. Nguyễn Hồng Thanh – Thành viên

13

Giáo trình

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

ThS. Nguyễn Trọng Điền – Chủ biên

ThS. Nguyễn Thị Mỵ – Thành viên
KS. Trần Đức Hòa – Thành viên

 

TT

Phân loại

Tên Giáo trình, tập bài giảng

Ban biên soạn

1          

Giáo trình

Mô đun Chế tạo phôi hàn

ThS. Nguyễn Trọng Điền - Chủ biên

KS. Trần Đức Hòa - Thành viên

ThS. Nguyễn Thị Mỵ - Thành viên

     2         

Giáo trình

Kết cấu và đồ gá hàn

ThS. Hoàng Trọng Ánh - Chủ biên

ThS. Nguyễn Hồng Thanh - Thành viên

    3         

Tập bài giảng

Thực hành điện động cơ

ThS. Nguyễn Trung Kiên - Chủ biên

KS. Trịnh Xuân Phong - Thành viên

    4         

Giáo trình

Mô đun Sửa chữa, bảo dưỡng bộ biến mô và hộp số tự động

ThS. Trần Thanh Tâm - Chủ biên

ThS. Nguyễn Trung Kiên - Thành viên

    5         

Tập bài giảng

Công nghệ kim loại

ThS. Nguyễn Mạnh Chất - Chủ biên

KS. Phạm Văn Trưởng - Thành viên

    6         

Tập bài giảng

Cơ học 2

ThS. Bùi Đức Phương - Chủ biên

ThS. Ngô Mạnh Hà - Thành viên

    7 

Tập bài giảng

Dung sai - Kỹ thuật đo

ThS. Ngô Mạnh Hà - Chủ biên

KS. Phạm Văn Trưởng - Thành viên

 

TT

Phân loại

TênGT,TBG,TLTK

Ban biên soạn

1

Giáo trình

Công nghệ CNC

TS. Trần Văn Khiêm – Chủ Biên

ThS. Trần Xuân Thảnh – Thành viên

2

Tập bài giảng

Thực hành tiện cơ bản

ThS. Lê Văn Tiến – Chủ Biên

ThS. Phạm Văn Hà – Thành Viên

ThS. Nguyễn Thị Hiên – Thành viên

3

Tập bài giảng

Thực hành nguội

ThS. Vũ Văn Lợi – Chủ biên

ThS. Vũ Mạnh Hùng – Thành viên

4

Tập bài giảng

Thực hành công nghệ CAD/CAM-CNC

ThS. Trần Quang Huy – Chủ biên

ThS. Trần Xuân Thảnh – Thành viên
ThS. Hoàng Xuân Huân - Thành viên

5

Tập bài giảng

An toàn và bảo dưỡng công nghiệp hàn

ThS. Nguyễn Thị Mỵ - Chủ biên

TS. Vũ Ngọc Thương – Thành viên
ThS. Bùi Thị Tuyết Nhung – Thành viên

6

Tập bài giảng

Thực hành hàn điện cơ bản

ThS. Hoàng Trọng Ánh – Chủ biên

 KS. Trần Đức Hòa – Thành viên

7

Tập bài giảng

Thực hành hàn điện nâng cao

ThS. Vũ Văn Ba – Chủ biên

 

8

Tập bài giảng

Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản

ThS. Nguyễn Hồng Thanh  - Chủ biên

TS. Nguyễn Ngọc Hùng – Thành viên

9

Tập bài giảng

Thực hành hàn TIG cơ bản

TS. Nguyễn Ngọc Hùng – Chủ biên

ThS. Nguyễn Hồng Thanh – Thành viên

10

Tập bài giảng

Thực hành các phương pháp hàn khác

ThS. Bùi Thị Tuyết Nhung – Chủ biên

ThS. Hoàng Trọng Ánh – Thành viên

11

Tập bài giảng

Thực hành hàn MIG/MAG nâng cao

TS. Vũ Ngọc Thương – Chủ biên

KS. Vũ Văn Đạt - Thành viên

12

Tập bài giảng

Chế tạo phôi hàn

ThS. Nguyễn Trọng Điền – Chủ biên

KS. Trần Đức Hòa – Thành viên

13

Tập bài giảng

Thực hành điện thân xe

ThS. Nguyễn Trung Kiên (A) – Chủ biên

ThS. Trịnh Xuân Phong – Thành viên

14

Tập bài giảng

Nguyên lý - Chi tiết máy 1

ThS. Nguyễn Mạnh Chất – Chủ biên

ThS. Vũ Văn Khánh – Thành viên

15

Tập bài giảng

Dao động kỹ thuật

ThS. Bùi Đức Phương – Chủ biên

 ThS. Ngô Mạnh Hà – Thành viên

16

Tập bài giảng

Máy nâng chuyển

ThS. Lê Thanh – Chủ biên

Phạm Văn Trưởng – Thành viên

 

TT

Phân loại

TênGT,TBG,TLTK

Ban biên soạn

1

Tập bài giảng

Kiểm tra chất lượng mối hàn

ThS. Nguyễn Trọng Điền – Chủ Biên

TS. Vũ Văn Ba, ThS. Nguyễn Hồng Thanh – Thành viên

2

Tập bài giảng

Hàn đắp và phun phủ

ThS. Nguyễn Thị Mỵ – Chủ Biên

ThS. Nguyễn Hồng Thanh, ThS. Hoàng Trọng Ánh – Thành viên

3

Tập bài giảng

Lý thuyết ô tô

ThS. Trần Quốc Đảng – Chủ biên

ThS. Nguyễn Trung Kiên (A) – Thành viên

4

Tập bài giảng

Vẽ kỹ thuật

ThS. Phạm Văn Trưởng – Chủ biên

ThS. Vũ Văn Khánh – Thành viên

5

Tập bài giảng

Thực hành phay bào nâng cao

ThS. Trần Công Chính - Chủ biên

ThS. Phạm Văn Hà, ThS. Lê Văn Tiến – Thành viên

6

Tập bài giảng

Thực hành tiện nâng cao

ThS. Phạm Văn Hà – Chủ biên

 ThS. Lê Văn Tiến, ThS. Nguyễn Thị Hiên – Thành viên

7

Tập bài giảng

Thiết kế xưởng hàn

ThS. Bùi Thị Tuyết Nhung – Chủ biên

ThS. Hoàng Trọng Ánh- Thành viên

8

Tập bài giảng

Hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử

ThS. Trần Văn Anh  - Chủ biên

KS. Trần Tuấn Anh – Thành viên

9

Tập bài giảng

Cơ học ứng dụng

ThS. Bùi Đức Phương – Chủ biên

ThS. Ngô Mạnh Hà – Thành viên

10

Tập bài giảng

Nguyên lý - Chi tiết máy 2

ThS. Nguyễn Mạnh Chất – Chủ biên

ThS. Lê Thanh – Thành viên

11

Tập bài giảng

Sức bền vật liệu

ThS. Ngô Mạnh Hà – Chủ biên

ThS. Bùi Đức Phương - Thành viên

12

Tập bài giảng

Vật liệu kỹ thuật 2

ThS. Vũ Văn Khánh – Chủ biên

ThS. Phạm Văn Trưởng – Thành viên

13

Tập bài giảng

Mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền lực

ThS. Trần Thanh Tâm – Chủ biên

ThS. Nguyễn Trung Kiên (B) – Thành viên

14

Tập bài giảng

Mô đun Nhập môn nghề công nghệ ô tô

ThS. Nguyễn Trung Kiên (B) – Chủ biên

ThS. Trịnh Xuân Phong – Thành viên

15

Tập bài giảng

Mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng phần chuyển động của động cơ

ThS. Trần Quốc Đảng – Chủ biên

 KS. Trần Tuấn Anh – Thành viên

16

Tập bài giảng

Mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí

ThS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ biên

ThS. Nguyễn Trung Kiên (A)  – Thành viên

 

TT

Phân loại

TênGT,TBG,TLTK

Ban biên soạn

1

Tập bài giảng

Thực hành CNC

TS. Trần Xuân Thảnh – Chủ Biên

ThS. Trần Công Chính, ThS. Hoàng Xuân Huân, ThS. Vũ Mạnh Hùng – Thành viên

2

Tập bài giảng

Thực hành ôtô

ThS. Trần Quốc Đảng – Chủ biên

ThS. Trịnh Xuân Phong – Thành viên

 KS. Trần Tuấn Anh – Thành viên

3

Tập bài giảng

Mô đun Tiện cơ bản

ThS. Lê Văn Tiến – Chủ biên

ThS. Phạm Văn Hà, ThS. Nguyễn Thị Hiên – Thành viên

4

Tập bài giảng

Mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống làm mát

ThS. Trịnh Xuân Phong – Chủ biên

ThS. Nguyễn Trung Kiên (B)  – Thành viên

5

Tập bài giảng

Mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống bôi trơn

ThS. Nguyễn Trung Kiên (B) - Chủ biên

ThS. Nguyễn Thanh Bình – Thành viên