zoloft and weed smoking

zoloft and weed interaction
TT Tên đề tài Nhóm sinh viên
thực hiện
Lớp Giáo viên
hướng dẫn
  Các đề tài nghiên cứu năm 2014       
1 Thiết kế và chế tạo phần điện - điện tử điều khiển cho robot tự động gắp sản phẩm Ngô Hanh Đức
Trần Huyền Trang
Vũ Đình Tú
Trần Văn Cơ
ĐK-CTM 4
ĐK-CTM 4
ĐK-CTM 4
ĐK-CTM 4
ThS. Trần Quang Huy
2 Thiết kế và chế tạo phần cơ khí cho robot tự động gắp sản phẩm Đinh Trần Tuấn
Phạm Văn Truyền
Nguyễn Văn Chiến
Lương Văn Thiêm
ĐS-CTM 4
ĐS-CTM 4
ĐK-CTM 4
ĐK-CTM 4
ThS. Trần Xuân Thảnh
3 Nghiên cứu chế tạo phần cứng của hệ thống nâng chuyển thủy lực dành cho người khuyết tật Nguyễn Văn Phu  ĐLC-CTM 6 ThS. Ngô Mạnh Hà
Phạm Thanh Nam  ĐS-CTM 6
Nguyễn Minh Thứ  ĐLN-CTM 2  
4 Nghiên cứu chế tạo phần điều khiển cho hệ thống nâng chuyển thủy lực dành cho người khuyết tật Trần Xuân Vũ  ĐS-CTM 4 ThS. Trần Quang Huy
Phạm Văn Truyền ĐS-CTM 4
5 Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo phần khung và bàn gá phôi thiết bị hàn nguội áp lực VN01 Lê Trung Thành  ĐLN-CK 2 TS. Vũ Ngọc Thương
Trần Văn Duy  ĐLN-CK 2
6 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo phần cơ khí cho robot tự động leo cột theo chủ đề ROBOCON 2014 Trần Tuấn Anh ĐLC-CTM 6 ThS. Bùi Đức Phương
Đinh Quang Tình  ĐK-CTM 6
Phạm Thọ Tài ĐK-CTM 6
Lại Thế Quyền  ĐK-CTM 6
Vũ Văn Đạt  ĐK-CTM 6
7 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mạch điều khiển cho robot tự động leo cột theo chủ đề ROBOCON 2014 Dương Anh Đạt  ĐK-CTM 5 ThS. Trần Quang Huy
Phạm Đức Duy  ĐK-CTM 6
Đỗ Văn Mạnh  ĐK-CTM 6
Phạm Hữu Ái  ĐS-CTM 6
Đoàn Mạnh Tuấn  ĐK-CTM 6
8 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo phần thủy lực - khí nén  và mạch điều khiển thủy lực - khí nén cho Robot mẹ theo chủ đề Robocon 2014 Hoàng Văn Liêm  ĐK-ĐKTĐ 8 ThS. Trần Xuân Thảnh
Trần Văn Công  ĐLC-CTM 6
Mai Trọng Hoàng  ĐK-CTM 6
Nguyễn Việt Hùng ĐS-CTM 6
Nguyễn Thế Thường  ĐK-CTM 6
9 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo phần cơ khí cho robot điều khiển bằng tay theo chủ đề ROBOCON 2014 Nguyễn Ngọc Doanh  ĐK-CTM 5 ThS. Hoàng Xuân Huân
Vũ Đình Dương  ĐK-CTM 6
Nguyễn Văn Ba  ĐK-CTM 6
10 Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo phần cơ khí mô hình hệ thống hàn cấp phôi tự động Nguyễn Công Chính  ĐLN-CK 2 TS. Vũ Ngọc Thương
Phạm Quang Tuấn ĐLN-CK 2
Phạm Văn Thất  ĐLN-CK 2