amlodipin teva

hvor hurtigt virker amlodipin azpodcast.azurewebsites.net

Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và giáo dục học sinh, sinh viên

Nhiệm vụ
1. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ trúng tuyển của HSSV; thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV theo quy định;

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng về thời sự, chính sách cho HSSV; tổ chức, thực hiện tuần giáo dục chính trị đầu khoá, cuối khoá cho HSSV;

3. Tham gia phối hợp tổ chức và quản lý các hoạt động ngoại khoá: văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, du lịch, vui chơi giải trí cho HSSV. Tổ chức điều hành hoạt động của đội tự quản HSSV;

4. Phối hợp với phòng Hành chính – Quản trị sử dụng hệ thống thông tin của phục vụ cho quá trình rèn luyện và học tập của HSSV;

5. Là thường trực các hội đồng: khen thưởng, kỷ luật HSSV; xét duyệt miễn, giảm học phí, cấp học bổng cho HSSV. Giải quyết việc nghỉ học đột xuất theo quy định của Trường; đề xuất việc giải quyết thôi học, xoá tên HSSV;

6. Phối hợp với Phòng Kế toán-Tài vụ, Phòng Đào tạo, đôn đốc việc thu học phí, lệ phí và các khoản thu, chi khác theo quy định đối với HSSV;

7. Quản lý tài sản của ký túc xá và tổ chức cho HSSV ở nội trú đảm bảo nề nếp học tập, sinh hoạt theo quy định; quản lý hộ khẩu của học sinh, sinh viên; tiếp nhận và thực hiện các thủ tục di chuyển, đăng ký nghĩa vụ quân sự cho HSSV;

8. Đề xuất các hình thức và biện pháp phối hợp với chính quyền và công an địa phương trong việc quản lý HSSV nội ngoại trú;

9. Phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc điều động HSSV tham gia các hoạt động ngoại khoá trong và ngoài Trường, lao động nghĩa vụ xây dựng Trường;

10.  Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm; phối hợp với khoa, bộ môn trực thuộc, giáo viên chủ nhiệm và gia đình thực hiện tốt công tác giáo dục và xử lý vi phạm của HSSV; giáo dục tuyên truyền trong HSSV về phòng, chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt về ma tuý;

11. Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh, sinh viên nước ngoài đến học tập tại trường (nếu có);

12. Soạn thảo các văn bản về công tác HSSV;

13. Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tài sản được giao theo quy định;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804