Tên tài liệu

Giáo trình Máy cắt kim loại

Tác giả:

TS Trần Văn Khiêm - ThS Lê Văn Tiến

Năm hoàn thành

2006

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết