Tên tài liệu

Tập bài giảng Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản

Tác giả:

ThS. Nguyễn Hồng Thanh - TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết