Một trong những sự kiện đặc biệt trong tháng 3 năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 21 học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí khóa 1.

Thành phần hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ kỹ thuật cơ khí bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành hàng đầu Việt Nam như: GS.TSKH. Bành Tiến Long, GS.TS. Đào Văn Hiệp; TS. Trần Văn Khiêm; TS. Vũ Văn Ba, TS. Trần Xuân Thảnh, TS. Vũ Ngọc Thương,…

GS.TSKH. Bành Tiến Long Chủ tịch hội đồng số 1

Trải qua hai năm học tập lý thuyết và làm Luận văn tốt nghiệp, các học viên đã đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ trong việc hoàn thiện nội dung đề tài và có sự chuẩn bị chu đáo cho buổi bảo vệ.

Theo lịch được sắp xếp, các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình, hầu hết tất cả các đề tài đều được hội đồng đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao; các số liệu, tài liệu được thu thập một cách khoa học và được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn. Bên cạnh đó, các thành viên của các Hội đồng đã đưa ra nhiều câu hỏi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên. Các buổi bảo vệ của các Học viên cao học đều có sự cổ vũ, động viên của các đồng nghiệp và người thân.

GS.TS. Đào Văn Hiệp Chủ tịch Hội đồng số 2

TS. Trần Văn Khiêm Chủ tịch Hội đồng số 3

Các Thầy trong hội đồng chụp ảnh lưu niệm với học viên cao học

Các Thầy trong hội đồng chụp ảnh lưu niệm với học viên cao học