TẬP BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

                   

          Tác giả: Nghiêm Thị Thúy Nga

Năm XB: 2015

NXB: Lao động xã hội

Ngày nay sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là công nghệ kỹ thuật điện tử đã mang lại nhiều thay đổi to lớn và sâu sắc trong đời sống, trở thành công cụ quan trọng của cuộc cách mạng kỹ thuật ở trình độ cao. Các hệ thống thông tin, đo lường, điều khiển tự động,... ngày một phát triển hơn và là tập hợp của các mạch điện tử chức năng nhằm thực hiện một số nhiệm vụ kỹ thuật nhất định.

Tập bài giảng “Thực hành điện tử cơ bản” ra đời, đáp ứng một phần yêu cầu nói trên, mà trước hết đáp ứng yêu cầu gắn lý thuyết với thực hành, nâng cao kỹ năng nghề cho sinh viên. Mặt khác, để thống nhất nội dung giảng dạy thực hành, có tài liệu nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên học thực hành học phần tương tự và số. Tập bài giảng gồm:

Phần 1: Thực hành điện tử tương tự

Bài 1: Hàn nối và tháo lắp linh kiện (1 ca)

Bài 2: Lắp mạch nguồn một chiều (1 ca)

Bài 3: Lắp mạch khuếch đại công suất (1 ca)

Bài 4: Lắp mạch ứng dụng dùng opam (1 ca)

Bài 5: Lắp mạch dao động và tạo xung (1 ca)

Bài 6: Lắp mạch điều khiển điện áp và mạch tự động khống chế (1 ca)

Phần 2: Thực hành kỹ thuật số

Bài 7: Lắp mạch ứng dụng dùng IC cổng logic (1 ca)

Bài 8: Lắp mạch ứng dụng dùng IC flip flop (1 ca)

Bài 9: Lắp mạch ứng dụng dùng IC ghi dịch (1 ca)

Bài 10: Lắp mạch ứng dụng dùng IC đếm, IC giải mã (2 ca)

Bài 11: Lắp mạch ứng dụng dùng IC chuyển đổi ADC và DAC (1 ca)

Nội dung các bài cung cấp các kiến thức cơ bản về kỹ năng lắp ráp và hiệu chỉnh các mạch tương tự và mạch số, kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm tra các thông số của mạch và vận dụng các mạch điện tử vào thực tế. Cuối mỗi bài đều có phiếu báo cáo thực hành giúp sinh viên ôn tập và hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng. Xin trân trọng giới thiệu!