Tr­ường ĐHSPKT Nam Định mở các khoá bồi d­ưỡng để cấp chứng chỉ NVSP nhằm nâng cao năng lực sư­ phạm cho cán bộ giảng dạy ở các cơ sở giáo dục trong toàn quốc.

1. Nội dung các chương trình

- Chương trình bồi dưỡng NVSP cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chương trình bồi dưỡng NVSP dạy nghề cho giáo viên dạy TCN và giảng viên dạy CĐN theo Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/7/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

        - Chương trình bồi dưỡng NVSP cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT  ngày 28/03/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        - Chương trình bồi dưỡng NVSP cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề theo Quyết định số 647/QĐ-TCDN ngày 25/11/20131 của Tổng cục Dạy nghề.

      2. Thời gian các khoá bồi dưỡng: Vào các ngày trong tuần hoặc các ngày cuối tuần.

      3. Địa điểm: Tại Trường ĐHSPKT Nam Định hoặc ở các cơ sở liên kết.

          Chi tiết xin liên hệ Trung tâm đào tạo bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ.

          Điện thoại: 0350. 3641143; 091.220.8005; 091.482.5763.

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
Phạm Công Rĩnh - rinhpc.ndh@moj.gov.vn - 04/10/2016