Quyết định công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm dạy trình độ Cao đẳng tổ chức tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Có DS kèm theo)