Quyết định công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm dạy trình độ Sơ cấp tổ chức tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Giao Thủy - Nam Định (Có DS kèm theo)

Phản hồi về bài viết “ Quyết định công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm dạy trình độ Sơ cấp tổ chức tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Giao Thủy - Nam Định ”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: