KẾ HOẠCH

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

 

Phản hồi về bài viết “Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp ”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: