Quyết định về việc công nhận hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II)

Phản hồi về bài viết “Quyết định về việc công nhận hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II)”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: