Công tác sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Ban Giám hiệu luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, tu dưỡng và rèn luyện tác phong, đạo đức, luyện tập thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và các hoạt động xã hội.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Công tác học sinh, sinh viên luôn cố gắng làm tốt công tác phục vụ người học để có thể trở thành một địa chỉ tin cậy đối với tất cả học viên cao học, sinh viên đại học, cao đẳng cũng như các bậc phụ huynh, góp phần phát triển sự nghiệp đào tạo của Nhà trường.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804