sertraline 50mg

buy sertraline

STT

Tên tập bài giảng, giáo trình

Trình độ đào tạo

Chủ biên

Thành viên

Năm

1

Nhập môn tin học

ĐH, CĐ

 Phạm Hùng Phú

 

2007

2

Toán rời rạc

ĐH, CĐ

Phạm Cao Hào

 

2008

3

Cơ sở dữ liệu quan hệ

ĐH, CĐ

Phạm Hùng Phú

 

2008

4

Thực hành lập trình cơ bản

ĐH, CĐ

Tô Đức Nhuận

 

2008

5

Thực hành lập trình cở sở dữ liệu

ĐH, CĐ

Đoàn Tuấn Nam

 

2009

6

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

ĐH, CĐ

Đặng Quyết Thắng

 

2009

7

Thực hành khai thác phần mềm ứng dụng

ĐH, CĐ

Vũ Thị Phương

 

2009

8

Lập trình nâng cao

ĐH, CĐ

Phạm Cao Hào

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

2009

9

Thực hành kỹ thuật lập trình hướng đối tượng

ĐH

Tô Đức Nhuận

 Đặng Quyết Thắng

2009

10

Bài tập cơ sở dữ liệu

ĐH, CĐ

Phạm Hùng Phú

CN. Bùi Thu Hải

2010

11

Bài tập toán rời rạc

ĐH, CĐ

Phạm Cao Hào

Đoàn Tuấn Nam

2010

12

Bảo mật thông tin

ĐH

Đặng Quyết Thắng

Nguyễn Thị Thu Thủy

2010

13

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

ĐH, CĐ

Nguyễn Văn Thẩm

Phạm Hùng Phú

2010

14

Lập trình cơ sở dữ liệu

ĐH, CĐ

Tô Đức Nhuận

Đoàn Tuấn Nam

2010

15

Thực hành tích hợp và an toàn hệ thống

ĐH, CĐ

Trần Đình Tùng

Nguyễn Văn Trung

2010

16

Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

ĐH, CĐ

Đặng Quyết Thắng

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

2011

17

Bài tập Ngôn ngữ lập trình C

ĐH, CĐ

Phạm Cao Hào

Nguyễn Thị Lệ

2011

18

Bài tập Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý

ĐH, CĐ

Nguyễn Văn Thẩm

Phạm Hùng Phú

2011

19

Lập trình hướng đối tượng

ĐH, CĐ

Tô Đức Nhuận

Nguyễn Thế Vinh
Vũ Công Đoàn

2011

20

Lập trình mạng

ĐH, CĐ

Nguyễn Văn Vũ

Trần Đình Tùng
Vũ Công Đoàn

2011

21

Ngôn ngữ hình thức

ĐH

Phạm Hùng Phú

Vũ Thị Phương

2011

22

Nguyên lý hệ điều hành

ĐH, CĐ

Trần Đình Tùng

Nguyễn Văn Trung

2011

23

Phương pháp số

ĐH

Đoàn Tuấn Nam

ThS. Nguyễn Thế Vinh

2011

24

Tập bài giảng Hệ điều hành mạng

ĐH, CĐ

Nguyễn Văn Trung

Trần Đình Tùng

2012

25

Tập bài giảng Lập trình Windows

ĐH, CĐ

Tô Đức Nhuận

Vũ Công Đoàn

2012

26

Tập bài giảng Mạng máy tính

ĐH, CĐ

Trần Đình Tùng

Nguyễn Văn Trung

2012

27

Tập bài giảng SQL Server

ĐH, CĐ

Nguyễn Văn Thẩm

Vũ Thị Phương

Trần Thị Thuận

2012

28

Tập bài giảng Nhập môn chương trình dịch

ĐH

Phạm Hùng Phú

Đoàn Tuấn Nam

2012

29

Tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

ĐH

Phạm Cao Hào

 

2012

30

Tập bài giảng Công nghệ phần mềm

ĐH, CĐ

Phạm Hùng Phú

 

Nguyễn Văn Thẩm

2013

31

Tập bài giảng Đồ họa máy tính

ĐH

 

Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thế Vinh

2013

32

Tập bài giảng Lập trình Java

ĐH, CĐ

Nguyễn Văn Vũ

 

Trần Đình Tùng

2013

33

Tập bài giảng Lập trình trên nền web

ĐH, CĐ

Nguyễn Văn Trung

 

Trần Văn Long

Đinh Gia Trường

2013

34

Tập bài giảng Xử lý tín hiện số

ĐH, CĐ

Hoàng Thị Hồng Hà

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Cao Văn Thế

2013

35

Tập bài giảng Thực hành Lập trình Web

ĐH, CĐ

Trần Đình Tùng

Nguyễn Văn Vũ

2014

36

Tập bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán

ĐH

Nguyễn Văn Thẩm

Phạm Hùng Phú

2014

37

Tập bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo

ĐH

Đoàn Tuấn Nam

Vũ Thị Phương

2014

38

Tập bài giảng Truyền số liệu

ĐH

Hoàng Thị Hồng Hà

Nguyễn Thị Thu Hằng

2014

39

Tập bài giảng Lập trình mã nguồn mở

ĐH, CĐ

Nguyễn Văn Trung

Trần Đình Tùng

Phan Đức Thiện

2014

40

Tập bài giảng Thiết kế mạng

ĐH, CĐ

Trần Văn Long

Trần Đình Tùng

2014

41

Tập bài giảng Thực hành lập trình cơ sở dữ liệu với VB.net

ĐH

Phạm Hùng Phú

Phan Đức Thiện

2014

42

Tập bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình

ĐH

Nguyễn Thị Thu Thủy

Bùi Thị Thảo

Nguyễn Thị Lệ

2014

43

Tập bài giảng Thực hành lập trình thiết bị di động

ĐH, CĐ

Đinh Gia Trường

Nguyễn Văn Trung

2014

44

Tập bài giảng Thực hành lập trình nâng cao

Đại học

Nguyễn Văn Vũ

Phạm Hùng Phú

2015

45

Tập bài giảng Hệ điều hành Linux

Đại học

Nguyễn Văn Trung

Trần Đình Tùng

2015

46

Giáo trình Lập trình Web

CĐN

Trần Đình Tùng

Nguyễn Văn Vũ

2015

47

Tập bài giảng Lập trình hướng đối tượng

Đại học

Nguyễn Văn Thẩm

Nguyễn Thị Lệ

2015

48

Tập bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Đại học

Đỗ Thị Hồng Lĩnh

Bùi Thu Hải

Phạm Thị Cúc

2015

49

Tập bài giảng Kiến trúc mạng

Đại học

Nguyễn Thị Thu Hằng

Hoàng Thị Hồng Hà

Trần Văn Long

2015

50

Tập bài giảng TH Lập trình cơ bản

Đại học

Phạm Hùng Phú

Phan Đức Thiện

2015

51

Tập bài giảng Lập trình cơ bản

Đại học

Nguyễn Thế Vinh

Nguyễn Thị Thu Thủy

2015

52

Tin học ứng dụng trong kế toán

ĐH

Vũ Thị Phương

Tô Đức Nhuận

2015

53

Môn Đun Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa

CĐN

Đặng Thị Hiền

Phùng Thị Thu Hiền

Tô Đức Nhuận

2015

54

Giáo trình Thiết kế Web

CĐN

Trần Văn Long

Nguyễn Văn Thẩm

2015

Phản hồi về bài viết “Tập bài giảng, giáo trình”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: