Giới thiệu chung

Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập năm 1999 với chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Khoa Công nghệ Thông  tin  có nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy; tổ chức học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo lĩnh vực công nghệ thông tin; đề xuất việc mở và duy trì ngành, nghề đào tạo thuộc lĩnh vực CNTT; xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp   trong   việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ; chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn; biên soạn chương  trình, giáo trình và các tài liệu phục vụ dạy học; đánh giá kỹ năng nghề cho sinh viên và cho người lao động; và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tập thể Khoa Công nghệ thông tin
Tập thể Khoa Công nghệ thông tin

Trải qua hơn 17 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ giảng viên của Khoa ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, từ 2 giảng viên cơ hữu và một số giảng viên kiêm giảng, thỉnh giảng lúc mới thành lập, đến nay Khoa có hơn 30 cán bộ giảng dạy, trong đó có 2 tiến sĩ, 26 thạc sĩ và 2 nghiên cứu sinh đang học tập nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự của khoa gồm:

Ban lãnh đạo khoa

Hiệu trưởng - Trưởng khoa: TS. Đặng Quyết Thắng

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Liên hệ ĐT: 0228 3 636 058;

Email: khoacntt.skn@moet.edu.vn

 

Các bộ môn:

Bộ môn Máy tính

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Vũ

Liên hệ DĐ: 091 2 284 726; Email: nvvu.spktnd@moet.edu.vn

Bộ môn Công nghệ thông tin

Trưởng bộ môn: TS. Tô Đức Nhuận

Liên hệ DĐ: 079 5 586 626; Email: tdnhuan.spktnd@moet.edu.vn

Phó trưởng bộ môn: NCS. Nguyễn Thế Vinh

Liên hệ DĐ: 091 5 673 547; Email: ntvinh.spktnd@moet.edu.vn

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Trung

Liên hệ DĐ: 091 2 590 489; Email: nvtrung.spktnd@moet.edu.vn

 

Chuyên ngành và trình độ đào tạo

Khoa Công nghệ Thông tin đã và đang tổ chức đào tạo trình độ đại học sư phạm kỹ thuật, đại học công nghệ, đại học liên thông ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính; trình độ cao đẳng công nghệ ngành Công nghệ thông tin; văn bằng 2 ngành Công nghệ thông tin; và trình độ cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính và Lập trình máy tính.


Thầy và trò Khoa Công nghệ thông tin trong giờ thực hành

Các thành tích đạt được

Sau hơn 17 năm, đến nay Khoa đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội với hàng ngàn cử nhân, kỹ sư, giáo viên CNTT với trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc trong lĩnh vực CNTT của thị trường lao động. Trong nhiều năm liền, Khoa Công nghệ Thông tin luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, được nhận bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến thi đua và được nhận bằng khen của cấp Bộ.