how to buy naltrexone

buy naltrexone 3mg website

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

đề tài

Thành viên

Năm

1

Ứng dụng multimedia vào dạy học một số môn chuyên ngành ở khoa CNTT, trường ĐH SPKT NĐ

Đặng Quyết Thắng

Phạm Hùng Phú
Đoàn Tuấn Nam
Trần Đình Tùng
Nguyễn Văn Vũ
Hà Tiến Điển

 

2007

2

Xây dựng định mức vật tư thực tập các ngành, nghề đào tạo tại khoa CNTT, trường ĐH SPKT NĐ

Trần Đình Tùng

Phạm Hùng Phú
Phạm Cao Hào
Nguyễn Văn Vũ

2007

3

Phần mềm mô phỏng lắp ráp máy tính

Nguyễn Văn Vũ

Phạm Hùng Phú

Đặng Quyết Thắng

Hà Tiến Điển

2009

4

Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm trên mạng máy tính

Trần Đình Tùng

Phạm Hùng Phú
Phan Đức Thiện

2010

5

Xây dựng chương trình quản lý điểm của học sinh sinh viên Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Phạm Hùng Phú

Nguyễn Văn Thẩm

2010

6

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý phòng thực hành máy tính tại Trung tâm Thực hành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định qua mạng LAN

Nguyễn Văn Vũ

Phan Đức Thiện
Trần Thị Hồng Nhung

2012

7

Hệ thống giám sát suất ăn công nhân

Phan Đức Thiện

Phạm Thị Hồng Nhung

2013

8

Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Nguyễn Văn Thẩm

Phạm Hùng Phú

Đinh Gia Trường

Trần Trung Kiên

2013

9

Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng nội bộ

Trần Đình Tùng

Phan Đức Thiện

Phạm Thị Phượng

2013

10

Xây dựng phần mềm quản lý đề tài khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Đoàn Tuấn Nam

Nguyễn Văn Vũ

Trần Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thanh Yên

 

2013

11

Xây dựng phần mềm quản lý thiết bị, dụng cụ, vật tư tại Trung tâm thực hành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Nguyễn Văn Vũ

 

Phạm Hùng Phú

Phan Đức Thiện

2014

Phản hồi về bài viết “Đề tài khoa học cấp Trường”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: