1. TS. Tô Đức Nhuận

 

Trưởng BM CNTT

Chủ tịch

 

2. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

Phó Trưởng khoa CNTT

 

Phó Chủ tịch

 

3. ThS. Bùi Thu Hải

 

 

Giảng viên

 

Thư ký

 

4. ThS. Nguyễn Văn Trung

 

 

P. Trưởng BM CNTT

 

Uỷ viên

 

5. ThS. Nguyễn Văn Vũ

 

 

P. Trưởng BM Máy tính

 

Uỷ viên

 

6. ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

Giảng viên

 

Uỷ viên

Phản hồi về bài viết “Hội đồng khoa học khoa Công nghệ thông tin”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: