1. TS. Tô Đức Nhuận

Trưởng BM CNTT

Chủ tịch

2. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Trưởng khoa CNTT

Phó Chủ tịch

3. ThS. Bùi Thu Hải

Giảng viên

Thư ký

4. ThS. Nguyễn Văn Trung

P. Trưởng BM CNTT

Uỷ viên

5. ThS. Nguyễn Văn Vũ

P. Trưởng BM Máy tính

Uỷ viên

6. ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên

Uỷ viên

Phản hồi về bài viết “Hội đồng khoa học khoa Công nghệ thông tin”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: