Quyết định công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm dạy trình độ Cao đẳng cho những học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng tổ chức tại trường Trung cấp Đại Lâm Nam Định (Có DS kèm theo)