coumadin

coumadin esasolutions.sk

1. Chương trình bồi dưỡng NVSP đại học

Chương trình bồi dưỡng NVSP cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chương trình bồi dưỡng NVSP Giáo dục nghề nghiệp

a) Chương trình bồi dưỡng NVSP theo Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng.  

b) Chương trình bồi dưỡng NVSP theo Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

c) Chương trình Bồi dưỡng Kỹ năng dạy học theo Quyết định số 782/QĐ-TCGDNN ngày 06/10/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và người dạy nghề cho lao động nông thôn.

3. Bồi dưỡng các chuyên đề

a) Kỹ năng biên soạn giáo án và tổ chức giảng dạy tích hợp trong giáo dục nghề nghiệp.

b) Kỹ năng dạy nghề nâng cao và đánh giá bài giảng…

- Thời gian: Các khoá bồi dưỡng NVSP học vào các ngày trong tuần hoặc các ngày cuối tuần.

- Địa điểm: Tại Trường ĐHSPKT Nam Định hoặc các cơ sở liên kết.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ.

Điện thoại: 0228.3641143; 0912.208005.

Cùng chuyên mục


Phản hồi về bài viết “CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NVSP”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Phạm Công Rĩnh - rinhpc.ndh@moj.gov.vn - 04/10/2016
- - 19/02/2019
- - 19/02/2019
- - 19/02/2019
Nguyễn trung tuyến - trungtuyen772011@gmail.com - 12/07/2019
Vũ Thị Thu Huyen - Thuhuyen211182 - 03/08/2020
Lê Hữu Bình - Binhck3a@gmail.com - 20/04/2021