Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học về việc xác định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức VLVH đợt 1 năm 2018