LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI [2632]

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; ngày 30/3 và 4/4/2018, Chi bộ Khoa Sư phạm kỹ thuật; Chi bộ Khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú.

Thông tin nội bộ

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; ngày 30/3 và 4/4/2018, Chi bộ Khoa Sư phạm kỹ thuật; Chi bộ Khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú.