zocor

zocor beerotor.de

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỆ VLVH NĂM 2016

Số: 287/TB-HĐTSVLVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 07 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

HỆ VLVH NĂM 2016 (ĐỢT 2)

Ngày 05/12/2016, Hội đồng tuyển sinh hệ VLVH Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển đại học liên thông hệ VLVH năm 2016 (đợt 2), cụ thể như sau:

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 16,0 điểm (gồm tổng điểm 03 môn và điểm ưu tiên, điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên).

II. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN (danh sách kèm theo)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Thời gian nhập học: Từ 7h30 đến 9h30 ngày 10/12/2016.

2. Địa điểm nhập học:

- Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ; Địa chỉ: Km số 2 đường Trần Thị Phúc - TP. Phủ Lý - T. Hà Nam.

- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng; Địa chỉ: Số 187 Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng.

3. Thủ tục nhập học

- Bằng tốt nghiệp, học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao có chứng thực).

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Đại học, Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề (bản chính và bản sao có chứng thực).

- Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực).

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản sao và mang theo bản chính để đối chiếu).

- Lý lịch sinh viên 02 bản (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi đang công tác.

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có).

- Giấy báo nhập học (bản chính và bản sao).

- 02 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4.

- Các khoản tiền nộp khi nhập học:

+ Học phí (tạm thu): 850.000 đ/tháng  x  5 tháng/học kỳ  = 4.250.000 đ/học kỳ.

+ Tài liệu học tập (tạm thu): 350.000 đ/khóa học.

Ghi chú: Các giấy tờ nhập học được đựng trong một túi hồ sơ, trên túi hồ sơ ghi các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, danh mục giấy tờ nhập học. Nhà trường không giải quyết nhập học khi không đủ hồ sơ nhập học như trong giấy báo.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0350) 3630858; Fax: (0350) 3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỆ VLVH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Văn Khiêm