Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức đánh giá giám sát gia hạn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 [342]

Ngày 28/12/2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (NUTE) phối hợp với Công ty TNHH GIC Việt Nam tổ chức đánh giá giám sát gia hạn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đoàn đánh giá do Ông Dương Văn Lâm -Chuyên gia đánh giá trưởng làm trưởng Đoàn, Ông Nguyễn Đức Thiện - Chuyên gia đánh giá làm thành viên giám sát. Tiếp và làm việc với Đoàn có TS. Trần Xuân Thảnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban trực thuộc.

Giới thiệu

    Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 388/QĐ-BLĐTBXH ngày 01 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

     

Thông báo, tin tức

Ngày 28/12/2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (NUTE) phối hợp với Công ty TNHH GIC Việt Nam tổ chức đánh giá giám sát gia hạn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đoàn đánh giá do Ông Dương Văn Lâm -Chuyên gia đánh giá trưởng làm trưởng Đoàn, Ông Nguyễn Đức Thiện - Chuyên gia đánh giá làm thành viên giám sát. Tiếp và làm việc với Đoàn có TS. Trần Xuân Thảnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban trực thuộc.

Thanh tra

Đảm bảo chất lượng

Công tác ISO 9001:2015

Liên hệ