BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
 
Số: ..................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
 
Nam Định, ngày ... tháng ... năm 2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2015

  

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là trường Đại học công lập Trung ương đóng trụ sở tại thành phố Nam Định, có lịch sử gần 50 năm xây dựng và phát triển, địa bàn tuyển sinh trên cả nước; đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuậtkinh tế; sinh viên tốt nghiệp đại học được cấp bằng kỹ sưcử nhân kinh tế. Năm 2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN, Mã đơn vị ĐKDT: 99)thông báo tuyển sinh hệ VLVH như sau:

I. ĐẠI HỌC100 chỉ tiêu.

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

2. Ngành đào tạo

TT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Khoa học máy tính

D480101

2

Công nghệ thông tin

D480201

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành:
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện
)

D510301

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D510303

5

Công nghệ chế tạo máy

D510202

6

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

D510201

7

Công nghệ kỹ thuật ôtô

D510205

8

Kế toán

D340301

9

Quản trị kinh doanh

D340101

3. Đối tượng dự thi

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề; Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD & ĐT.

4. Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

5. Hồ sơ ĐKDT gồm

- 01 túi hồ sơ và 2 phiếu ĐKDT có đánh số 1 và 2;

- 03 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm; (có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau);

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trung học (đối với những người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH và bảng điểm kèm theo.

6. Thời gian nhận hồ sơ ĐKDT: Từ tháng02/201tại khoa Tại chức - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

7. Thời gian thi:  

            - Đợt 1: Tháng 3 năm 2015                                             - Đợt 3: Tháng 10 năm 2015

            - Đợt 2: Tháng 4 năm 2015                                             - Đợt 4: Tháng 11 năm 2015

8. Môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học.

II. ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG:200 chỉ tiêu

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

2. Ngành đào tạo

TT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành ĐH liên thông từ CĐ

Mã ngành ĐH

liên thông từ CĐN

1

Công nghệ thông tin

C201

N301

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 
gồm các chuyên ngành:

C202

N302

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

x

x

- Công nghệ  kỹ thuật điện

x

 

3

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C203

N303

4

Công nghệ chế tạo máy

C204

N304

5

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(Chuyên ngành công nghệ hàn)

C205

N305

6

Công nghệ kỹ thuật ô tô

C206

N306

7

Kế toán

 

N307

3. Đối tượng dự thi và môn thi

Đối tượng 1: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học phải dự thi 3 môn: Cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành  theo đề thi riêng của Trường, cụ thể:

TT

Tên ngành đào tạo

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

Công nghệ thông tin

Toán cao cấp

 

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

Cơ sở dữ liệu quan hệ

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ  kỹ thuật điện)
 

Mạch điện

Điện tử công suất

3

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trang bị điện

4

Công nghệ chế tạo máy

 

Vẽ kỹ thuật

Máy cắt kim loại

5

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành công nghệ hàn)

Công nghệ hàn

6

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Lý thuyết và kết cấu ô tô

7

Kế toán

Kinh tế vi mô

Kế toán

Đối tượng 2: Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học phải dự thi tuyển các môn Toán, Vật lý, Hóa học của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học theo đề thi riêng của Trường.

Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng nghề phải là người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi (theo quy định của Nhà trường)

- 01 túi hồ sơ và 02 phiếu đăng ký dự thi (phiếu số 1 và số 2).

- Bản sao bảng điểm, bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc cao đẳng nghề (có chứng thực).

- 03 ảnh cỡ 4x6 được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKDT.

- 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh.

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

 * Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng nghề, cần bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy xác nhận đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT.

5. Thời gian nhận hồ sơ ĐKDT: Từ tháng02/2015 tại khoa Tại chức - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

6. Thời gian thi:

- Đợt 1: Tháng 3 năm 2015                                             - Đợt 3: Tháng 10 năm 2015

            - Đợt 2: Tháng 4 năm 2015                                             - Đợt 4: Tháng 11 năm 2015

Chú ý: Thí sinh nếu có nguyện vọng ôn thi đăng ký với Khoa Tại chức trước thời gian thi 01 tháng.

* Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:Khoa Tại chức - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; Địa chỉ:đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: 03503.555.228; Website:www.nute.edu.vn; Email: khoataichuc.skn@moet.edu.vn

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

Phan Sỹ Nghĩa