Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học, cao đẳng” [612]

Với mục tiêu góp phần thúc đẩy quá trình phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, hoạt động ươm tạo và tiếp cận các mô hình thành công về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong trường đại học, cao đẳng. Ngày 23/9/2022, Sở Khoa học & Công nghệ Nam Định phối hợp với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học, cao đẳng”.

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Với mục tiêu góp phần thúc đẩy quá trình phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, hoạt động ươm tạo và tiếp cận các mô hình thành công về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong trường đại học, cao đẳng. Ngày 23/9/2022, Sở Khoa học & Công nghệ Nam Định phối hợp với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học, cao đẳng”.

Sinh viên