Hội thảo “Giải pháp tổng thể từ thiết kế - mô phỏng – gia công – thử nghiệm vật lý các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí, cơ điện tử, hàng không, ô tô” [711]

Với mục tiêu tạo thêm cơ hội cho cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tiếp cận với những công nghệ tiên tiến trên thế giới ứng dụng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, ngày 28/9/2022, Khoa Cơ khí đã phối hợp cùng Công ty TNHH UPVIET, nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp tổng thể: CAD/CAM/CAE/PLM, Tích hợp hệ thống &Thiết bị công nghiệp tại thị trường Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo công nghệ “Giải pháp tổng thể từ thiết kế - mô phỏng - gia công - thử nghiệm vật lý các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí, cơ điện tử, hàng không, ô tô”.

Tin tức

Ngành nghề đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Với mục tiêu tạo thêm cơ hội cho cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tiếp cận với những công nghệ tiên tiến trên thế giới ứng dụng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, ngày 28/9/2022, Khoa Cơ khí đã phối hợp cùng Công ty TNHH UPVIET, nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp tổng thể: CAD/CAM/CAE/PLM, Tích hợp hệ thống &Thiết bị công nghiệp tại thị trường Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo công nghệ “Giải pháp tổng thể từ thiết kế - mô phỏng - gia công - thử nghiệm vật lý các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí, cơ điện tử, hàng không, ô tô”.

Sinh viên