TS. Đặng Quyết Thắng
Phó Hiệu trưởng, kiêm Trưởng khoa
Chủ tịch
Email: 
Điện thoại: 

ThS Nguyễn Thị Thu Thủy
Phó trưởng bộ môn Máy tính
Phó chủ tịch
Email: 
Điện thoại: 
 

ThS Nguyễn Văn Vũ
Giảng viên khoa CNTT
Thư ký
Email: 
Điện thoại: 

ThS Nguyễn Thế Vinh
Phó trưởng bộ môn Công nghệ thông tin
Ủy viên
Email: 
Điện thoại: 

ThS Đoàn Tuấn Nam
Giảng viên khoa CNTT
Ủy viên
Email: 
Điện thoại: 

ThS Nguyễn Văn Trung
Giảng viên khoa CNTT
Ủy viên
Email: 
Điện thoại: 

ThS Bùi Thu Hải
Giảng viên khoa CNTT
Ủy viên
Email: 
Điện thoại: 

Phản hồi về bài viết “Hội đồng khoa học khoa Công nghệ thông tin”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: