Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác hành chính, tổng hợp và quản trị

Nhiệm vụ:

1) Xây dựng lịch công tác tuần, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng và năm của Trường; theo dõi tình hình và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị;

2) Chuẩn bị các báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động chung của Trường; ghi chép biên bản các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu, họp cán bộ chủ chốt, sơ kết, tổng kết do Trường tổ chức;

3) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí;

4) Nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện các quy định và cải cách về thủ tục hành chính; kiểm tra thể thức, tính pháp lý của các văn bản hành chính trước khi trình Ban Giám hiệu ký ban hành;

5) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu; sao, in các văn bản và tài liệu theo quy định; công tác lễ tân, khánh tiết, tuyên truyền (bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho báo chí);

6) Thực hiện các quy định về công tác bảo mật, giữ bí mật nội dung văn bản, tài liệu; sắp xếp công văn, tài liệu, hồ sơ hợp lý phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng;

7) Thực hiện công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng trường học an toàn;

8) Làm ủy viên thường trực công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cháy, nổ;

9) Thực hiện nhiệm vụ y tế và vệ sinh môi trường;

10) Đảm bảo điều kiện làm việc cho các đơn vị, đoàn thể, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Quản lý phòng học chung, phòng họp, phòng hội thảo, phòng truyền thống, nhà khách và hội trường;

11) Thực hiện các thủ tục hành chính về quản lý và mở rộng đất đai;

12) Quản lý việc sử dụng ôtô của Trường;

13) Quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện: điện chiếu sáng ngoài trời, bảo vệ, văn phòng, phòng học lý thuyết, hội trường, ký túc xá. Quản lý và xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa đường giao thông, cấp thoát nước, các công trình kiến trúc, sân, vườn và cây xanh;

14) Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ nhà ăn, trông giữ phương tiện xe đạp, xe máy, ôtô;

15) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao theo quy định;

16) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.