- Trưởng phòng: ThS. Lê Văn Tiến

- Đội ngũ: Tổng số 25 CB-CNV (trong đó: 01 thạc sĩ; 01 Bác sĩ-CK cấp 1; 07 đại học; 03 cao đẳng; 14 trung cấp, công nhân kỹ thuật).

- Danh sách:

TT

Họ và tên

 

TT

Họ và tên

1

Lê Văn

Tiến

 

14

Nguyễn Hữu

Mai

2

Đặng Xuân

Toàn

 

15

Văn Vĩnh

Linh

3

Nguyễn Kim

Vân

 

16

Đoàn Văn

Hiện

4

Phạm Đức

Phiến

 

17

Vũ Anh

Tuấn

5

Vũ Thị

Hiền

 

18

Bùi Thị Thúy

Mẫn

6

Nguyễn Thị

Lương

 

19

Bùi Phương

Loan

7

Nguyễn Thị Kim

An

 

20

Vũ Văn

Thể

8

Nguyễn Thị

 

21

Phạm Tuấn

Đạt

9

Nguyễn Trần

Tuấn

 

22

Trần Văn

Hiền

10

Trần Ngọc

Tuấn

 

23

Trần Đình

Tụng

11

Trần Công

Trịnh

 

24

Lê Khánh

Thọ

12

Trần Đại

Dương

 

25

Trần Công

Bân

13

Hoàng Văn

Sỹ

 

 

 

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?