Phòng Hành chính – Quản trị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

- ĐT: 0228 3645 194

- Email: phonghcth.skn@moet.edu.vn

- Địa chỉ: Phòng 105, 106 nhà A3- Trường Đại học SPKT Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, TP. Nam Định.

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?