STT

Họ tên

Chức Vụ

Liên hệ

1

TS. Đặng Quyết Thắng

Phó Hiệu trưởng

Email: thangdgqt@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Phó trưởng bộ môn

DĐ:  0915301304
Email: thuyntt17@gmail.com

3

ThS. Ngô Thị Nga

Giảng viên

DĐ: 0915300215
Email: ngadhspkt@gmail.com

4

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

Giảng viên

DĐ: 0912850448
Email: nhungcntt@gmail.com

5

ThS. Bùi Thu Thảo

Giảng viên

DĐ: 0912832749
Email: thaocntt84@gmail.com

6

ThS. Bùi Thị Ngọc Tú

Giảng viên

DĐ: 0942019895
Email: ngoctu0911@gmail.com

7

ThS. Trần Thị Yến

Giảng viên

DĐ: 0982965319
Email: tranyen.bg@gmail.com

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804