kamagra

kamagra inovina.com

1. Công tác chuyên môn: Bộ môn GDTC - QP được Nhà trường phân công giảng dạy tất cả các học phần GDTC cho sinh viên toàn trường.

2. Phong trào TDTT

- Tham mưu cho Nhà trường hàng năm tổ chức các giải thể thao cho CBCNV và sinh viên chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

- Phối hợp tốt với BCH Công đoàn Trường tổ chức các giải thể thao cho cán bộ công nhân viên Nhà trường và tổ chức thành công giao lưu thể thao khối các đơn vị sự nghiệp, sản suất kinh doanh trong tỉnh Nam Định.

- Hoàn thành tốt công tác huấn luyện đội tuyển cầu lông và bóng bàn CBCNV tham gia giải thể thao khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ trong đó:

          + Môn cầu lông:

  • Đơn nam lãnh đạo trên 49 tuổi  đạt giải huy chương vàng.
  • Đôi nam cán bộ lãnh đạo dưới 49 tuổi đạt giải huy chương bạc.

          + Môn bóng bàn đạt 01 huy chương đồng đơn nam cán bộ dưới 49 tuổi.

3. An ninh - Quốc phòng

          - Bộ môn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất tham gia dự thi mô hình học cụ  hàng năm do Ban chỉ huy quân sự Thành phố tổ chức.

          - Bộ môn có 03 đ/c là lực lượng cán bộ khung của Ban chỉ huy quân sự Nhà trường huấn luyện lực lượng DQTV Nhà trường.

          - Tham gia huấn luyện chiến đấu và kiểm tra bắn đạn thật nhiều năm đạt thành tích xuất sắc toàn đoàn .

- Tích cực phối hợp với Trường Quân sự tỉnh trong công tác giảng dạy QP - AN tại Trung tâm quốc phòng tỉnh Nam Định.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804