STT

Chuyên ngành

Ngành

Mã ngành đào tạo

Hệ đào tạo

Cử nhân

Kỹ sư

1

Công nghệ điện lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

Tải về

Tải về

2

Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

Tải về

Tải về

3

Logistics

Quản trị kinh doanh

7340101

Tải về

 

Phản hồi về bài viết “Chương trình đào tạo chuyên ngành mới Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: