Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế - Phòng 301 nhà A3

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định

Điện thoại: 0228.3.647.716

Email: phonghtqt.skn@moet.edu.vn

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?