Tên tài liệu

Tài liệu tham khảo Ứng dụng phần mềm Maple để giải một số dạng toán trong chương trình toán cao cấp tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Tác giả:

ThS. Nguyễn Mạnh Tường

Năm hoàn thành

2018

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết